سنگ کلیه 👨⚕️ تشخیص+درمان+پیشگیری+انواع سنگ کلیه 2022سیوطب

عبدالقدیر مصطفا سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در گفتوگو با خبرنگار پیک، میپذیرد که با متوقف شدن قراردادها و صفرشدن عواید در برخی از ولایتها به شمول بدخشان، استخراج غیرقانونی معادن توسط مردم محل، زورمندان و طالبان در برخی از مناطق کشور افزایش یافته است. تلاشهای خبرنگار پیک برای دریافت نظر افراد و فرماندهان گروه طالبان در این ولسوالی، به دلیل تهدیدهای احتمالی امنیتی بینتیجه ماند و مشخص نشد که رقم یادشده از درآمد معدن و تشکیلات و فعالیت گروه طالبان در ولسوالی ارغستان چهقدر دقیق است.

برخی از بزرگان محل در گفتوگو با خبرنگار پیک گفتهاند که استخراج طلا در معدن روینجآب، توسط مردم محل صورت میگیرد و افراد مسلح طالبان، از هر پنج مثقال طلای مزد روزانهی هر کارگر معدن، یک مثقال باج میگیرند، اما بازار و قاچاق طلای این معدن در بازارهای زیر حاکمیت دولت قرار دارد. سنگ سیستینی: این سنگ در افرادی دیده می شود که به یک اختلال ارثی مبتلا هستند. بهگفتهی آقای بیدار، درآمد طالبان از طریق باجگیری (پنج یک) از باشندههای محل که در معدن کار میکنند، تنها از معدن طلای روینجآب به ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار افغانی در روز میرسد.

اما این بار با ارتشی جنگنده تر باتعرض ۲۱ آوریل خود به پنجشیر، به صورتی یک جانبه، گام جدیدی در تشدید جنگ برمیدارند. در دورهٔ اسلامی، پنجشیر، چندی در دست سلسلهٔ بنیبانیجور یا ابوداوودیان (حک ۲۳۲-۳۷۲ق/۸۴۷-۹۸۲م) طخارستان بود و سکههایی که از سوی آنها در پنجشیر ضرب شده، شناخته شدهاست. مسوولان محلی ولایت بدخشان، تشدید ناامنی با افزایش حرکتهای مخالفان مسلح دولت (طالبان) در این ولایت و همچنان توقف کار در معادن این ولایت از سوی حکومت مرکزی را، از دلایل اصلی صفر شدن عواید عنوان میکنند. از سوی دیگر در پیوند به چونوچرای توقف کار در معادن بدخشان و صفر شدن عواید معادن این ولایت هیچیک از مسوولان محلی معادن بدخشان به دلیل نداشتن اجازهی مصاحبه از سوی وزارت معادن و پترولیم، حاضر به گفتوگو نشدند، اما وزارت معادن و پترولیم، تأکید دارد که برخی از مشکلات حقوقی و تخنیکی در قراردادهای استخراج معادن، سبب شد تا کار بسیاری از معادن در سراسر کشور متوقف و پس از فیصلهی شورای عالی اقتصادی به شرکتهای توانا و مستحق واگذار شود.

تیمورلنگ در یورش خود به سوی کابل، از راه گردنهٔ خاوک وارد درهٔ پنجشیر شد و از آنجا به کابل رفت. • اگر احساس حساسیت کردید یا پوست شما زخم شد فوراً کار را متوقف کنید زیرا فشار زیادی به پوست وارد میکنید. بهگفتهٔ هرودوت، ستگیدیه تیرهای از مردم مشرق یا شمال شرق ایران بودند، و مقر ایشان در تقسیمات شاهنشاهی هخامنشی جزو ایالت هفتم بهشمار میرفت. در زمان پادشاهی داریوش هخامنشی، بخش کوهستانی پنجشیرـ غوربند جزئی از استان ثتهگوش (ستگیدیه) در قلمرو هخامنشیان بهشمار میرفتهاست. با اینحال، دیدهبان شفافیت افغانستان، با ابراز نگرانی از ادامهی روند استخراج بیرویه و غیرقانونی معادن در کشور، تأکید دارد که حکومت در حال حاضر، توانایی و تخصص کافی در بخش مدیریت و نظارت دقیق از منابع طبیعی کشور ندارد و مهمتر از همه موجودیت فساد گسترده در دستگاه دولت سبب شده تا گروههای مخالف مسلح، زورمندان محلی و حتا شهروندان عادی بر معادن کشور تسلط یابند.

4- سنگ کوارتز، سنگ نماد ذهن و کمک به تمرکز و افزایش توانایی های ذهنی و باز نمودن ذهن است. موجب تقویت قلب و عروق، موجب افزایش خون و خونسازی میگردد. ماساژ بدن با سنگ پوکه گردش خون بدن را تقویت می کند ، و باعث بازسازی رنگ و طبیعی پوست می شود. همچنین میتوان برای سرطان خون از آن استفاده کرد. همچنین مصریان باستان افراده فوت شده را همراه با سنگ جاسپر دفن می کردند و معتقد بودند که این سنگ به افراد بعد از مرگ کمک می کند و آنها را از عذاب محفوظ می دارد. خاصیت قابض و آنتی اکسیدانی انار میتواند احتمال تشکیل سنگ کلیه را کاهش داده و عبور آنها را سادهتر کند.

این متنفذ محلی میافزاید که تا سه سال پیش، مردم محل روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ مثقال طلا از این معدن به دست میآوردند، اما با تصرف کامل و باجگیری طالبان، اکنون از کاهش و افزایش این مقدار خبری نیست. بهگفتهی آقای پیمان، هر مثقال طلای معدن روینجآب در بازارهای این ولسوالی، بین ۱۱ تا ۱۲هزار افغانی خرید و فروش میشود. این سنگ بیحسی و رخوت را از بین می برد و از زایمان زودرس جلوگیری می کند.

آب آشامیدنی: نوشیدن 2 تا 3 لیتر در روز ادرار شما را رقیق نگه میدارد و ممکن است از تشکیل سنگ جلوگیری کند. اورانیوم بهصورت طبیعی و در مقادیر بسیار کم در حدود چند قسمت در میلیون (ppm) در خاک، سنگها و آب وجود دارد ولی بهصورت تجاری از کانیهای معدنی مانند اورانینیت استخراج میشود. پنجهیر از دو کلمهٔ «پنج» و «هیر» ترکیب یافتهاست که در زبان پهلوی و اوستا به معنی آب آمدهاست.

سنگ فیروزه به درمان نواحی از بدن که تحت هجوم ویروسها و باکتری ها هستند یا نواحی آلوده کمک می کند. این سنگ آرام بخش و الهام بخش است، اعصاب را تقویت می کند و منجر به بهبود سردردهایی که منشاء عصبی و استرسی دارند، می شود. کانهای نقرهٔ پنجشیر، غنیترین کانهای نقره، در بخش شرقی سرزمینهای اسلامی بهشمار میآمدهاست. در دورهٔ سامانیان نیز پنجشیر یکی از ضرابخانههای آنها بهشمار میرفت. یکی از انواع سنگ یشم، که به عنوان یشم شاهنشاهی معرفی می شود در مناطق میانمار (برمه) یافت می شود و با ارزش ترین فرم شناخته شده سنگ یشم به شمار می رود که البته این سنگ به رنگ سبز زمردی است.

لازم به ذكر است در مواردی كه هنگام استخراج از معدن، قطعات سنگ حاصله، فاقد شكل منظم و یا با شكستگی های عمیق و گسترده همراه باشد، این قطعات به عنوان كاشی استفاده می شوند. آنها اعقاد دارند که تمام رنگ های رنگین کمان و آثار آن در بین سنگ های باقی مانده است و در هنگام درخشش این سنگ ها نیروی بی نظیری در محیط پراکنده می شود، یکی از این سنگ ها همان سنگ اوپال است.

حملات پنجشیر رشته جنگهایی بود بین نیروهای ارتش سرخ و ارتش جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان با مجاهدین تحت امر احمدشاه مسعود برای کنترل درهٔ استراتژیک پنجشیر در نه سال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۷ هجری شمسی. در بررسیهای پزشکی مشخص شد که همزمان با استفاده از پوکه معدنی یا همان سنگ پا، علاوه بر اینکه قسمتهای مرده پوست جدا میشوند، آلودگیها و سایر منشاهای ایجاد مشکل در پا نیز از بین رفته و پوست به حالت اولیه خود برمیگردد. هرچند مقدار و ظرفیت دقیقطلای این معدن مشخص نیست، اما آمار و معلومات منابع رسمی(۱) نشانمیدهد که معادن طلا ساحهی وسیعی را در مسیر دریای کوکچه و معاونین آن تشکیل میدهند که حجم میانگین طلای آن در هر مترمکعب تا ۳۹۴ ملیگرام تخمین شده است.

3-3. استان آذربایجان غربی بررسی مجدد نتایج حاصل از مطالعات کانی سنگین طی اجرای عملیات اکتشافی ژئوشیمیائی در سطح ورقه­های یکصدهزارم این استان، ناهنجاری­هائی از سافیر را مشخص نموده است. فلز اورانیوم بسیار سنگین و پرچگالی می باشد. معادن زمرد هندوستان: کانی های میهمان در این منطقه در دو فاز مختلف رشد کرده و اکثرا به شکل کما(،) دیده می شوند و کمانی فوکسیت که نوعی میکای غنی از فلز کروم است همیشه در آن وجود دارد. این وضعیت امکان دارد سبب شود امیدوار شوید که درد عادی است اما وقتی درد با شدت بیشتری برمیگردد میتوانید مطمئن شوید که مشکل جدی است.

موجودیت چشمههای فراوان، علفزارهای سرسبز، آبشارهای زیبا و دوامدار در ارتفاعات این ولایت امکان زیست را در آن بیشتر ساخته و بستر طبیعی را برای جنگهای چریکی مساعد میسازد. سابقهی خانوادگی ابتلا به سنگ کلیه: اگر کسی از افراد خانوادهی شما قبلاً به سنگ کلیه دچار شده است احتمال بروز این عارضه در شما بیشتر میشود. سپس پزشک از این طریق سنگها را خارجی میکند و به آزمایشگاه جهت بررسی بیشتر میفرستد. نوع سنتز شده لنیکس: این سنگها سنتز شده بصورت بلورهای چهارگوش و نه منشورهای هگزاگونال رشد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید