تعبیر خواب ماهی – دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب ماهیگیری معمولا تعبیر خوبی دارد.اگر در خواب ببینید که در حال ماهیگیری کردن هستید نشانه این است که شما تلاش زیادی برای کسب ثروت کرده اید و برنامه ریزی های شما در حال نتیجه دادن است. اگر در خواب ببینید که با افراد زیادی در حال ماهیگیری کردن هستید نشانه این است که شما دوستان و شرکاء بسیار خوبی دارید که بودن آنها در کنار شما باعث منفعت مالی بسیار خوبی برای شما شده است . 1. دیدن پرواز کردن ماهی در خواب نشانه خوبی است و به این عنی است که شما موانعی که در راه رسیدن به موفقیت در روبروی شماست را یکی بعد از دیگری رد می کنید.

اگر در خواب ببینید که ماهی یخ زده گرفته اید نشانه این است که مسیری که انتخاب کرده اید درست نیست و به موفقیت ختم نخواهد شد. 4. اگر ببینید که در حال گرفتن ماهی با دست هستید ولی موفق به این کار نمی شوید به این معنی است که شما از روش های اشتباهی برای رسیدن به موفقیت استفاده می کنید برای همین اوضاع مالی خوبی ندارید و هیچ وقت موفق نمی شوید .

اگر در خواب ببینید که ماهی گرفته بودید ولی آنرا از دست دادید می تواند به این معنی باشد که شما فرصت های کاری بسیار زیادی در زندگی داشته اید که می توانست اوضاع مالی شما را دگرگون کند ولی به هر دلیلی این فرصت های کاری را از دست داده اید و حالا بسیار پشیمان هستید . اگر در خواب ببینید که کسی ماهی گیری می کند نشانه این است که شما حسرت زندگی دیگران را می خورید . 6. اگر در خواب ببینید که ماهی گرفته اید ولی آن ماهی مرده است تعبیر خوبی ندارد و به این معنی است که شما از ادامه راه خسته و ناامید شده اید و حس می کنید که در کسب و کار خود شکست خورده اید.به احتمال زیاد دچار افسردگی هستید .

8. اگر ماهی گرفتید و ماهی در حال گریه کردن بود نشانه خوبی است .شما در کسب و کار خود بسیار موفق هستید و رقبای شما حسرت شما را می خورند . تمیز کردن ماهی به این معنی است که شما خود واقعیتان را به دیگران نشان نمی دهید و برای اطرافیانتان فیلم بازی می کنید. همچنین برای سلامتی ، شادابی و رشد بهتر آنها توصیه می گردد که از وجود تخته سنگ ها و گیاهان مختلف که موجب شادابی بیشتر ماهی می شود، به عنوان تزئینات تانک استفاده گردد.

با این وجود این ماهی باید به تنهایی در آکواریوم نگهداری شود چرا که می تواند به ماهی های دیگر آسیب برساند. ماهیان آزاد مولد برای تخم ریزی نیمه نخست مهر هر سال از دریای خزر به سمت آبهای شیرین مهاجرت میکنند و لابه لای سنگهای بستر رودخانه تخم ریزی و با این کار چرخه زیستی خود را تکمیل میکنند. دیدن ماهی در خواب خوب است.مخصوصا اگر در خواب ببینید که ماهی در یک آب زلال و شفاف و تمیز شنا می کند.اگر در خواب ببینید که در حال تماشای ماهی های زیبا در یک حوض استخر آکواریوم ، رودخانه و دریا هستند نشانه خوبی است و اینگونه تعبیر می شود که آینده روشنی در پیش روی شما است .اگر این آب گل آلود باشد نشان دهنده آینده ای پر از غم و اندوه و فقر است .

اگر در خواب ببینید که ماهی از آب خارج شده بود و در حال مرگ بود و شما ماهی را از مرگ نجات دادید نشان دهنده این است که یکی از عزیزان شما اوضاع مالی بسیار بدی داشت که شما به او کمک کرده اید. اگر در خواب ببینید که ماهی از آب خارج شده است و در حال مرگ است معنی خوبی ندارد.یکی از عزیزان شما اوضاع مالی بسیار بدی دارد و نیازمند کمک مالی است .یا ممکن است شما با یکی از عزیزانتان قهر هستید و او شدیدا نیازمند حضور شماست . اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان میبینید که شنا میکنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آیندهای روشن خبر میدهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا میکنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار میگیرد، اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

ابن سیرین : از نزدیکان خود آسیب خواهید دید / اگر ببینی گوشت پخته ماهی می خوری از طریق مسافرت کردن مال و روزی به ست خواهی آورد .اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم میکند. شنا کردن ماهی: دیدن ماهیای که در خوابتان شنا میکند بیانگر نگرشهایی از ذهن ناخودآگاه شماست. اگر فرد در خواب ببینید در جایی در کنار آبگیر یا حوض، رودخانه یا دریات و استخر ایستاده است و درون آب ماهیان زیادی وجود دارد که شنا می کنند خیلی خوب است زیرا که خواب شما از یک آینده روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد و اگر در آبی که در آن شنا می کنند گل آلود و تیره باشد این نشان می دهد که جا و مقام و پول و مال و مال در دسترس شما قرار می گیرد اما پس از طی کردن مراحلی خیلی سخت و روبرو شدن با مشکلات فراوان و غم و غصه فراوان.

3. اگر در خواب ببینید که ماهی می خرید ممکن است بیماری در بدن شما وجود دارد . اگر در خواب ببینید که ماهی با شما حرف می زند و شما معنی حرف های ماهی را متوجه می شوید نشانه خوبی نیست .شما یکی از نزدیکان خود را رنجانده اید و از این موضوع دچار عذاب وجدان شده اید. اگر مردی در خواب ماهی مردهای ببیند، تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده در زندگی شغلی و حرفهای خود با موانع و مشکلاتی روبرو می شود.

تعبیر آن است که شما در کنترل احساسات خود ضعف دارید و شالوده زندگی از دستانتان خارج شده است. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض، رودخانه و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

این مراقبت شامل شنا کردن در نزیکی تخم ها، هوادهی آنها توسط باله ها و گهگاه در دهان گذاشتن آنها می شود. البته اکثر اوقات این باله بسته می باشد به شکلی که انگار وجود نداشته است و هنگام باز شدن مثلا در هنگام ترس و یا غذا خوردن و غیره به شکل دندانه دندانه ای می باشد که بسیار هم زیبا است و این دندانه ها به عنوان محافظ در برابر حملات سایر ماهی ها میباشد. اگر در خواب ببینید که در حال خوردن ماهی سرخ شده و کباب شده هستید و بسیار خوشمزه است می تواند نشانه خوبی باشد.شما از سلامت جسمی و روحی خوبی برخوردار هستید و از لحاظ مالی استرس زیادی ندارید .

اگر ببینید که خودتان در حال پختن ماهی هستید به این معنی است که شما برنامه ریزی های دقیقی برای کسب و کار خود انجام داده اید و از لحاظ مالی و کاری روبه پیشرفت هستید.ممکن است ارثیه بسیار خوبی به شما رسیده است و شما ثروتمند شده اید . 2. اگر در خواب ببینید که ماهی را گرفتید و کشتید نشانه خوبی است و به این معنی است که شما به اهداف از پیش تعیین شده خودتان در مورد کسب و کار ، رسیده اید . 9. اگر ماهی کوچک و یا زرد گرفتید نشانه رسیدن ضرر مالی جزئی است .

مطیعی تهرانی در مورد خوردن ماهی در خواب می گوید : اگر در خواب ببینی که ماهی را به صورت کامل و درسته قورت دادید دچار حرص و طمع خواهید شد .اگر ببینید که ماهی شور و یا دوی می خورید نشانه غم و اندوه است . ابراهیم کرمانی در مورد این خواب می گوید : خوردن گوشت ماهی در خواب به معنی ثروت است . آنچه در مورد رخدادهای درون مخزن تخم ریزی بیان کردیم، زمانی به وقوع می پیوندد که والدین در کنار تخم ها باقی بمانند. یکی دیگر از مزیت های خرید مخزن بزرگتر برای ماهی های مخصوص ماهی ترکیبی شما این است که فضای بیشتر احساس امنیت بهتری را ایجاد می کند.

از اینجا به بعد را بصورت طبیعی ماهیها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و بصورت طبیعی با تعقیب و گریز همدیگر و با فشارهایی که ماهیهای نر از دو طرف به پهلوی ماهی ماده وارد می آورند باعث می شوند ماهی ماده تخمهایش را رها سازد و همزمان نرها هم بصورت طبیعی و با میل خودشان اسپرمها را رها می سازند و در چندین نوبت تعقیب و گریز هر نوبت تعداد زیادی تخم رها می شود. ماهیگیری: خلق حالت ذهنی پذیرا که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن میدهد؛ تلاش برای یافتن ارتباط فرد با حیات جهانی؛ “قلاب انداختن” برای یافتن ایده ای نو؛ جست و جوی شهود.

برای نگهداری اسکارها درجهای از شوری در آب حیاتی میباشد و باعث بالا رفتن سرعت از تخم بیرون آمدن بچههایش میشود. اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند متعفن و بدبو باشد به این معنی است که شما از راهی ثروتمند می شوید که باعث از بین رفتن سلامت شما خواهد شد و تمام آن ثروت را خرج دوا و دکتر خواهید کرد .اگر کسی به شما ماهی بدهد به این معنی است که کسی به شما سود مالی خوبی خواهد رساند. اگر در خواب ببینید که ماهی بر روی آب شنا می کند به این معنی است که شما از لحاظ مالی مشکلی ندارید و در رفاه هستید.اگر ماهی در زیر آب شنا می کند شما از لحاظ مالی مشکلات فراوانی دارید .ماهی می تواند نشانه سود و رونق در کسب و کار شما باشد.

اگر ببینی ماهی فروشی میکنی یعنی سود و منفعت به دست میآوری. اگر ماهی شما را خورد: حس میکنید که غرایز و احساسات غیرعقلانی شما را تهدید میکنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی. اگر در خواب ببینید که ماهی را با دست های خود محکم گرفته اید نشانه این است که شما از لحاظ مالی اوضاع خوبی دارید و ولخرجی نمی کنید. اگر ماهی میخورید: درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان.

دیدگاهتان را بنویسید