انواع ژل ابرو و روشهای ساخت خانگی آن

پودر ژلاتین چیست ؟ طرز تهیه ژله بریلو با پودر ژله آماده را از سایت اسک 98 دریافت کنید. برای ساخت ژل ابرو باید قهوه و پودر کاکائو را به یک کاسه کوچک اضافه کنید. حلالیت فیلم با اضافه نمودن ژلاتین ماهی کاهش یافت. همچنین پایداری گرمایی زیست فیلمها از 533.38 (در %0.5 نانوذرات) به 559.53 درجه سلسیوس (در %1.5 نانوذرات) افزایش یافت. فیلم­های زیست تخریب­پذیر بر پایه کربوکسی­متیل­سلولز/پلی­وینیل­الکل/ژلاتین ماهی تهیه گردید. روشها: فیلمهای نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین با افزودن مقادیر مختلف نانوذرات روی اکسید (0، 0.5، 1.5 و %3) با روش شناختهشده قالبگیری تهیه شدند. طیف­سنجی رامان به کمک سطوح فلزی زبر می­تواند برای شناسایی مقادیر اندک مواد گوناگون به­کار گرفته شود. نام دیگر اسلایم خمیر جادویی است که با استفاده از این خمیر ، کودکان می توانند هر شکلی را که دوست دارند با کمک دستانشان بسازند و این کار باعث ، پرورش ذهن خلاق در کودکان عزیز می گردد و خوبی اسلایم این است که هیچ جا را کثیف نمی کند و به این ترتیب هیچگونه زحمتی به دوش والدین نمی گذارد . زبری که برای بسترهای پلاسمونیکی طلا و نقره در تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مشاهده می­شود، به پراکندگی نور از نقاط زبر کمک می­کند.

با کاهش غلظت­ ژلاتین حکاکی­شده روی بسترهای پلاسمونیکی به­دلیل کاهش تعداد ارتعاش­های مولکولی، سیگنال رامان نیز تضعیف می­شود که با افزایش میزان زبری سطح بسترهای پلاسمونیکی می­توان سیگنال رامان را به­دلیل افزایش میزان پراکندگی نور از مراکز زبر افزایش داد. آن را نباید بیش از ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد حرارت داد زیرا موجب دناتوره شدن پروتئینهای ژلاتین و از بین رفتن قدرت ژل دهندگی آن می شود. می تواند به عنوان یکی از روش های درمان تعریق زیاد در کف دست و یا زیر بغل، و نیز در درمان سر دردهای میگرنی به کار رود. در این تحقیق راندمان و کیفیت ژلاتین استخراجی از پوست خام شتر به روش اسیدی و قلیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. داشتن یک رابطه جنسی با کیفیت جزو اصلی ترین اهداف روابط زناشویی است. خصوصیات ژلاتین پوست شتر همچون میزان ازت، قدرت بستن، وضعیت ظاهری، خاکستر و میزان pH ، مطابق استاندارد ملی ایران بود و کیفیت آن بسیار خوب ارزیابی شد. درصد ازت، خاکستر و میزان pH و همچنین قدرت بستن و ویژگیهای ظاهری (رنگ و شکل) آن بر اساس استاندارد ملی ایران ارزیابی شد. همچنین تیمارهای حاوی اسانس کندر علاوه بر داشتن فعالیت آنتیاکسیدانی، فعالیت ضدمیکروبی مناسبی را در برابر میکروارگانیسمهای گرم مثبت و گرم منفی مورد آزمایش (استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی، باسیلوس سرئوس) از خود نشان دادند.

نشاندهنده برهمکنشهای مناسب میان ژلاتین و اجزاء اسانس کندر بود. فعل و انفعالات الکتروستاتیک هیدروژنی و کووالانسی بین شبکه ژلاتین و ترکیبات اسانس کندر، در دسترس بودن گروههای هیدروژنی را برای تشکیل پیوند آبدوست با آب محدود کرده متعاقباً سبب کاهش میل فیلم ژلاتین به سمت آب میشود. چهارمین قدمی که باید در انتخاب محصولات مو در نظر بگیرید ، شناخت محصولات باکیفیت و مناسب برای مو می باشد . دوش واژینال به خصوص ، اگرچه ممکن است به طور موقت احساس “تمیز” مطلوبی به شما بدهد ، اما می تواند به فلور واژن آسیب برساند و در نهایت باعث ایجاد عفونت ، خشکی و تحریک واژن می شود. زیرا استفاده از این ژل به عنوان ژل روان کننده موجب بی حسی واژن شده و بانوان را دچار مشکل می سازد. تغییرات هورمونی در اثر قاعدگی، افزایش سن، یائسگی، زایمان و شیردهی روی میزان و غلظت رطوبت واژن موثر است. یافتهها: نتایج نشان داد، با افزایش غلظت نانوذرات روی اکسید استحکام کششی زیستفیلم افزایش و ازیاد طول تا پارگی کاهش یافت. جاددادن نانوذرات روی اکسید بر شفافیت زیستفیلم مؤثر بوده و شفافیت با افزایش غلظت نانوذرات کاهش یافت. در این تحقیق، توسط اسید تانیک و اسید کافئیک، هر یک در غلظت های 1، 3 و 5 درصد ،اتصالات عرضی در هیدروژلهای برپایه ژلاتین ماهی سردآبی برقرار شد و تأثیر غلظتعوامل اتصالدهندهی عرضی بر خواص فیزیکوشیمیایی هیدروژلهای ژلاتین مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت، با استفاده از این بسترهای پلاسمونیکی و طیف­سنجی رامان، بهبود سیگنال رامان ارتعاش­های مولکولی ژلاتین بررسی شدند و در­ادامه بسترهای پلاسمونیکی نقره و طلا از­نظر آشکارسازی ارتعاش­های مولکولی ژلاتین مقایسه شدند. با قرار گرفتن گونه­های مختلف در نزدیکی سطح فلز و جذب فیزیکی آن­ها روی سطح فلزی به علت برهم­کنش میان پلاسمون­های سطحی فلز و ارتعاش­های مولکولی گونه­ها، شدت سیگنال رامان افزایش می­یابد. در­نتیجه با افزایش میزان پراکندگی نور از خود منجر به بهبود سیگنال می­شوند. نتایج رامان به­دست­آمده نشان می­دهد که بسترهای پلاسمونیکی حاصل از نانوذرات نقره و نانوذرات طلا با روش­های توسعه­یافته نتایج امیدوار­کننده­ای را برای مطالعات مبتنی بر SERS نشان می­دهد و می­تواند منجر به توسعۀ نانوحسگرها ­شود. با قرار دادن مولکول ژلاتین روی بسترهای پلاسمونیکی نقره و یا طلا به دلیل تشدید پلاسمون­های سطحی نانوذرات کوچک­تر و پراکندگی نور از نانوذرات بزرگ­تر نقره یا طلا، ارتعاش­های مولکول ژلاتین تقویت شوند و شدت طیف SERS این دو بستر در مقایسه با شدت طیف رامان آن­ها افزایش می­یابد. روش بررسی: در این مطالعۀ تجربی، محلول کلوئیدی نقره و محلول کلوئیدی طلا ساخته شدند و با استفاده از روش قطره­افشان با چکاندن محلول کلوئیدی نقره و محلول کلوئیدی طلا بر­روی زیرلایههای شیشه­ای مجزا، بسترهای پلاسمونیکی ساخته شدند.

دیدگاهتان را بنویسید