از عجایب خواص آلوئه ورا و مضرات آن بخوانید!

ایشان پاسخ داده اند: چنانچه معلوم نباشد كه از ژله حیوانى است مانعى ندارد.و نیز در پاسخ به سوال دیگری فرموده اند: اگر شك داشته باشیم كه آن، از گیاه برگرفته شده و یا از حیوان، خوردن آن جایز است ولی بنابر احتیاط اگر بدانیم كه از حیوان گرفته شده و تذكیه شرعی آن محرز نباشد خوردن آن جایز نیستقانون کلی در این رابطه را مقام معظم رهبری اینگونه بیان می کند. بعد از ژل الکتروفورز نیز ژل با طول موج تحریک هر رنگ، یکی پس از دیگری اسکن میشود، بنابراین هر نمونه را میتوان جداگانه مشاهده کرد (اگر ژل در طول موج تحریک رنگ Cy3 اسکن شود، نمونهای که با آن رنگ برچسبگذاری شده فقط در ژل مشاهده خواهد شد). نشان داده شد که اسپرمهای گروهی از مردان که با رویال ژل درمان شدهاند چه از نظر تعداد و چه از نظر قدرت نسبت به گروه دیگری که از این مکمل استفاده نکرده اند بیشتر شده است. یکی دیگر از خواص آلوئه ورا درمان تبخال است. به علت داشتن خواص التهابی، این دارو در درمان بیمارهای روماتیسمی مثل آرتریت روماتوئید و دیگر مشکلات التهابی غیر روماتیسمی مثل آسیبهای حین ورزش (پیچ خوردگیها و رگ به رگ شدنها)، بورسیت ها، تاندونیت ها (التهاب تاندون)، و استئوآرتریت (آرتروز) بسیار مفید است.

در صورت استفاده از روش ICP – MS، اطلاعات ساختاری متالوبیومولکولهای مرتبط به دلیل یونیزاسیون نمونه با پلاسما برگشتناپذیر است. نوع دیگر این روش نیز SDS – PAGE ایزوالکتریک فوکوسینگ (IEF SDS – PAGE) است. این روش قابل مقایسه با ترکیب PAGE / SDS-PAGE بومی در جداسازی پروتئین است. این نوع استاندارد ژل الکتروفورز بومی، توسط زیستشناسان برای جداسازی مولکولهای زیستی در محلول، به عنوان مثال، متالوپروتئینهای فعال یا محلی در نمونههای بیولوژیک یا پروتئینهای حاوی فاکتور فلزی یا ایزوفرمهای پروتئینی که به طور صحیح و نامناسب پیچخوردهاند، در مخلوطهای پروتئینی پیچیده استفاده میشود. بنابراین این مولکولهای زیستی میتوانند فرآیندهای پیشاکسیداتیو و آنتیاکسیدانی را در بدن متعادل کنند. در پروتئومیکس کمی، این ابزارها در درجه اول با کمیسازی پروتئینهای جدا شده و نشان دادن جدایی بین یک یا چند لکه پروتئین در تصویر اسکن شده از ژل دو بعدی، نشانگرهای زیستی را تجزیه و تحلیل میکنند. نمونه­های آزمایشگاهی طبق طرح اختلاط ارائه شده در جدول 3 و پس از ساخته شدن به مدت 24 ساعت داخل قالب و در محیط آزمایشگاه در دمای5±22 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و سپس قالب­ها باز شده و نمونه­ها تا روز مورد نظر در آب با دمای آزمایشگاه نگهداری شدند.

طبق تحقیقات صورت گرفته روی آناتومی زنبور عسل، غده ترشح کننده ژل رویال یا همان زیر حلقی، در روز سوم تولد زنبور عسل فعالیت خود را آغاز می کند. سرعت عبور امواج فراصوتی در سن 28 روز برای نمونههای مکعبی به ابعاد cm 10 مطابق استاندارد ASTM C597 مورداندازهگیری قرار گرفت. اگرچه این فناوریها کاربرد وسیعی دارند اما اطلاعات در مورد آن هنوز کامل نیست. بسیاری از این کوفاکتورها (به عنوان مثال آهن، مس یا روی) نقشی اساسی در فرایندهای کاتالیزوری آنزیمی دارند یا پیچ خوردن صحیح مولکولهای پروتئینی کروی را تثبیت میکنند. نقاط کاملاً جدا شده با هم تداخل دارند. به عنوان مثال، در حالی که PDQuest و Progenesis کمیسازی و تجزیه و تحلیل لکههای پروتئینی کاملاً جدا از هم را نشان میدهند، نتایج و تجزیه و تحلیل متفاوتی در مورد لکههایی با درجه تفکیک پایینتر ارائه میکنند. درباره نقاط با درجه تفکیک پایین، اطلاعات اندکی میدهند. غلظتهای فیزیولوژیک (دامنه ppb) Fe ،Cu ،Zn ،Ni ،Mo ،Pd ،Co ،Mn ،Pt ،Cr ،Cd و سایر کوفاکتورهای فلزی را میتوان در یک مقدار از کسر توسط توده پلاسما به صورت القایی جفت شده به عنوان مثال طیفسنجی (ICP – MS) یا فلورسانس اشعه ایکس با انعکاس کل (TXRF)، شناسایی و کاملاً کمی کرد.

ژل الکتروفورز افتراقی (Difference Gel Electrophoresis) (DIGE) نوعی ژل الکتروفورز است که در آن میتوان قبل از ژل الکتروفورز دو بعدی تا سه نمونه پروتئین مختلف را با رنگهای فلورسنت قابل حل، با طیف مطابق با اندازه و مطابق با بار (به عنوان مثال Cy3 ،Cy5 ،Cy2) برچسبگذاری کرد. میتوان برای هضم خودکار ژل لکههای پروتئین و شناسایی بعدی پروتئینها از طیفسنجی جرمی استفاده کرد. از آنجا که پروتئینهای نمونههای مختلف (مثلا سالم یا بیمار، ویروسی یا غیر ویروسی) روی یک ژل اجرا میشوند، میتوان آنها را مستقیماً مقایسه کرد. مولکولهای غیر از پروتئین را میتوان با الکتروفورز دو بُعدی جدا کرد. مولکولهای فعال CCS یا SOD به کنترل هومئوستاتیک درون سلولی یونهای فلزی ضروری مانند روی، مس، نیکل، منگنز، آهن در ارگانیسمها کمک میکنند. در غیر این صورت، یونهای فلزی سیتوپلاسم در واکنشهای شبه فنتون شرکت میکنند که در آن رادیکال هیدروکسیل مضر ایجاد میشود که مهار نشده و برای پروتئینها مخرب است. افزایش میزان PH (شاخص عددی میزان اسیدیته) در ناحیه خارجی واژن احتمال انباشته شدن باکتری ها را در این ناحیه بسیار بالا برده و ایجاد بوی نامطبوع را که بر اثر واکنش این باکتری ها با ترشحات اطراف واژن ایجاد می گردد، سبب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید